تبلیغات
 مجله اس ام اس - اس ام اس های برفی و غیر برفی

اس ام اس های برفی و غیر برفی

!!!!!!!برفی!!!!!!!!!!!!!!!!
دوتا آدم برفی كه میونشون یه رود بود عاشق هم می شن. اونا از عشق هم آب می شن به امید این كه یه روزی توی رودخونه به هم برسن.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
داره برف میاد، بیا تو قلبم سرما نخوری!
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
امیدوارم با هر دونه برفی که می باره یه غصه از دلت پاک شه.
آرزو می کنم غم های دلت برن زیر برف زمستون و دلت همیشه سفید و بدون غم بمونه.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
در این روزهای برفی آیا برای گنجشکان دانه ای ریخته ای؟
پرنده دل من نیز، دیر زمانیست که در برف گیر افتاده.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
دونه های برف فقط برای دیدن چشات از آسمون پایین میان. اما پاشونو که زمین می ذارن فدای مهربونیت می شن...
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 

برفی!!!!!!!!!!!!!!!!

دوتا آدم برفی كه میونشون یه رود بود عاشق هم می شن. اونا از عشق هم آب می شن به امید این كه یه روزی توی رودخونه به هم برسن.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
داره برف میاد، بیا تو قلبم سرما نخوری!
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
امیدوارم با هر دونه برفی که می باره یه غصه از دلت پاک شه.
آرزو می کنم غم های دلت برن زیر برف زمستون و دلت همیشه سفید و بدون غم بمونه.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
در این روزهای برفی آیا برای گنجشکان دانه ای ریخته ای؟
پرنده دل من نیز، دیر زمانیست که در برف گیر افتاده.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
دونه های برف فقط برای دیدن چشات از آسمون پایین میان. اما پاشونو که زمین می ذارن فدای مهربونیت می شن...
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
لیز خوردن بهانه ایست برای محکم تر فشردن دست کسی که دوستش داری. روز برفیت مبارک!
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
. * ./00\. *.
. * ('_') * .
* . ( : ) . *
. *( : )* .
ببین چه آدم برفی نازی درست کردم! با این که خیلی دوستش دارم، مال تو.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
برف بارید وخدا پاکی خود را به زمین هدیه کرد. زمین مغرور شد که سفید است، پاک است، چون دل خدا...
وخدا با آفتابی اشتباه زمین را به وی گوشزد کرد.
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
غیر برفی!!!!!!!!!!!!!!


_,,,
( ',' ) heeeeeey!
ba toam!
_/"L

__,,,
.( '0')_sedamo
mishnavi?
_./"L

_,,,
('o')/ delam barat
/l"l _ye zarre shode
./"L 
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
دنیا مثل بازی گل یا پوچه!
با تو گله بی تو پوچه!
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
صفای ما پا برهنه ها می دونی چیه؟
اینه که ریگی به کفشمون نیست!!!
*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 
###o<-<####
وتا اس ام اس ندی پا نمیشم این منم که از دوری تو خوابیدم روی ریل قطارطبقه بندی: اس ام اس زمستانه، 

تاریخ : یکشنبه 1391/10/17 | 00:19 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | سامان | اخبار