تبلیغات
 مجله اس ام اس - اس ام اس لاتی

اس ام اس لاتی

زغال قلیونتیم ، بكش خاكستر شیم !

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

زغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس

تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

زغال قلیونتیم ، بكش خاكستر شیم !

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

زغال قلیونتم رفیق! میسوزم تا بسازمت!!!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

سوزن رفاقت در تیوپ قلبم فرو رفت و گفت: فییییییییییس

تازه فهمیدم پنچرتم رفیق!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

پدال دنده موتورتیم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

به لوتی میگم : آب بده دریا میده ، میگم گل بده گلستان میده ، میگم معرفت و دوستی بده همش شماره تو رو میده !!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

آب دماغتیم…آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

بند كفشتیم گره بزن خفه شیم

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

كِش ِتنبونتیم ، ولم كنی آبروم رفته

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

زنگ در خونتم هر كس تو رو بخواد باید منو بزنه

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

تریپ مرام : كلنگتم عمله !!

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

سلامی به گرمی آش رشته كه با پیازداغ روش نوشته :

مرامت منو كشته

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

میگن: نارنگی چون پوستش زود كنده میشه،

پیش مرگ همه ی میوه هاست !

نارنگیتیم هلو !

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

دیروز روز جهانی آوارگان بود، توقع داشتم یه تشكر خشك و خالی از ما میكردی كه یه عمریه آوارتیم !!!

 
طبقه بندی: اس ام اس رفاقتی، 

تاریخ : دوشنبه 1392/03/6 | 13:54 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | سامان | اخبار