تبلیغات
 مجله اس ام اس - فلسفی(3)

فلسفی(3)

از شنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

عزت و احترام

قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*


ادامه مطلب هم هست به اونجا هم سر بزنید . . .

درضمن نظر یادتون نره . . .

از شنیدن کارهای شرافتمندانه خویش خجالت مکش

کریستوفر مارلو

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

عزت و احترام

قیمت زحمت و مشقت است

حسن رشدیه

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

باید زندگی کرد برای نوشتن

نه نوشتن برای زندگی کردن

ژول برنارد

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

چیزی که دانش بیارد راستی است

ابوعلی سینا

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است

چارلی چاپلین

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

کسی که فکر و تدبیر دارد

از هر جیز که ببیند پند می گیرد

امام علی (ع)

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

بزرگترین نشانه اراده قوی

وجود متانت و آرامش است

کانادی

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

من خود را محتاج نمی دانم

زیرا طریقه قناعت رایاد گرفته ام

بوسی

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

اگر می خواهی اندوهگین نباشی حسود نباش

انوشیروان

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

اگر بر ناتوان خشمگین شدی

دلیل براین است که قوی نیستی

ولتر

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

هیزم شکن قبل از آنکه نیرو و قدرت بخواهد ، مهارت لازم دارد

هومر

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

اندیشه های بزرگ است که مایه بزرگی است نه کارهای بزرگ

رابرت برونینگ

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

چه کسی همه چیز را مغلوب می کند

و خودش هرگز مغلوب نمی شود

لئون تولستوی

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

اولین مرحله انجام کار خیر

تمایل به انجام آن است

رولند هیل

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*

همواره حقیقت را باید با دلی ساده و عاری از غش جستجو کرد

برناردسن پیر

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*
طبقه بندی: اس ام اس فلسفی، 
برچسب ها: اس ام اس فلسفی، کریستوفر مارلو، حسن رشدیه، ژول برنارد، ابوعلی سینا، چارلی چاپلین، امام علی (ع)،  

تاریخ : دوشنبه 1393/02/15 | 14:56 | نویسنده : مهدی | نظرات

  • paper | سامان | اخبار